Publicerad 8 november 2021
Nyhet

Regionerna redo att ta emot IVA-patienter från Rumänien

Rumänien har bett EU-länderna om hjälp att ta emot och vårda svårt covid-sjuka patienter. Sveriges 21 regioner har beslutat att man kan ta emot patienter från Rumänien.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor, SKR

Emma Spak

Regionerna gör bedömningen att det finns möjlighet att ta emot rumänska IVA-patienter. Bedömning kommer att ske vid varje förfrågan utifrån aktuellt läge i svensk intensivvård. Rumänien har begärt stöd från samtliga EU-länder och får stöd från flera länder.

– När det finns möjlighet att hjälpa till, så vill regionerna förstås göra det. Vi vet ännu inte hur många patienter det kan komma att handla om, men det är viktigt att vi visar att vi stöttar varandra i kriser om behov finns. Svensk sjukvård är fortfarande kraftigt påverkad av pandemin, men det finns länder som har en ännu större påverkan, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fakta

Förfrågan har inkommit från Rumänien om Sverige kan stötta genom att ta emot IVA-patienter i svensk sjukvård. Frågan har ställts via Socialstyrelsen till Sveriges 21 regioner. Socialstyrelsen kommer att bistå regionerna med stöd i de fall patienter kommer till Sverige från Rumänien.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR