Publicerad 22 juni 2021
Nyhet

Positivt med besked om vaccinering av barn

Det är positivt att Folkhälsomyndigheten nu kommer med besked avseende vaccination av barn mot covid-19.

Emma Spak

Emma Spak

Folkhälsomyndigheten har idag meddelat sin rekommendation om att barn som är 16-17 år ska vaccineras mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har också förtydligat att barn i riskgrupp från 12 års ålder ska kunna vaccineras. Beskedet är ett viktigt steg för att skydda barn från att bli sjuka i covid-19, men också för att minska smittspridningen i samhället generellt och öka möjligheterna för barn att kunna vara i skolan och delta i aktiviteter.

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att detta besked inte ändrar prioritetsordningen utan att barn 16-17 år gamla ska vaccineras i slutet av det befintliga vaccinationsarbetet när tillgången till vaccin medger. Målsättningen är att vaccination av barn som är 16-17 år ska inledas vid samma tidpunkt i regionerna.

– Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten nu ger besked om rekommendationerna kring vaccinering av barn, det är viktigt med klara besked i god tid för att möjliggöra regionernas planering. Nu återstår att klargöra förutsättningarna kring finansiering som regleras i överenskommelsen mellan regeringen och SKR, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Regionerna har hittills gett över 7 miljoner doser vaccin mot covid-19. De vaccinerar i den takt vaccin levereras och utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Enligt Folkhälsomyndighetens leveransprognoser ska alla personer över 18 år ha fått minst en dos vaccin före den 5 september. När gruppen över 18 år erbjudits vaccin kan vaccination av gruppen 16-17 års ålder vidta.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef hälso- och sjukvårdssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR