Publicerad 1 juli 2021
Nyhet

Överenskommelse om tillfrisknandebevis i covidbevis

Idag lanseras de digitala covidbevisen, som ska underlätta vid resor inom EU. SKR och regeringen är överens om förutsättningarna för regionernas inrapportering för tillfrisknandebevis.

Den digitala tjänsten kommer innehålla bevis om vaccination mot covid-19, bevis om negativt test samt tillfrisknande från covid-19. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har slutit en överenskommelse om förutsättningarna för regionernas inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis.

SKR och regeringen har tidigare ingått en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19 för 2021. Nu har parterna ingått en tilläggsöverenskommelse om förutsättningarna för inrapporteringen avseende tillfrisknande från covid-19 till covidbevisen.

Tilläggsöverenskommelsen innebär att regeringen satsar ytterligare 100 miljoner kronor under 2021 för att säkerställa inrapporteringen från regionerna till covidbevisen i de delar som rör tillfrisknande, varav 7 miljoner går till SKR för arbete med bland annat säkerhets- och behörighetslösningar för inrapporteringen. Regionerna erhåller ersättning i efterhand per fullständig rapportering.

Information till covidbevisen avseende vaccination hämtas från Nationella vaccinationsregistret medan information gällande negativa testresultat främst ska tillhandahålls av kommersiella testaktörer. Denna överenskommelse avser endast regionernas inrapportering av information avseende tillfrisknande.

Överenskommelsen tydliggör att E-hälsomyndigheten ska tillhandahålla ett webbgränssnitt för inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis. Inrapportering kan genomföras när webbgränssnittet är på plats, vilket det ska vara senast 12 augusti i enlighet med EU-förordningen.

Regionerna ska enligt överenskommelsen, när en enskild person begär det, rapportera in uppgifter om tillfriskande från covid-19 till E-hälsomyndigheten, som utfärdar de digitala covidbevisen. Endast positiva PCR-test tagna av hälso- och sjukvårdspersonal kan ligga till grund för tillfrisknandebevisen, testet ska vara taget minst 11 dagar innan utfärdande och kan utgöra underlag för ett tillfrisknandebevis upp till 180 dagar efter att det tagits.

Fakta

De digitala covidbevisen ska underlätta vid resor inom Europa och är utformade på samma sätt inom hela EU. Den som har vaccinerats mot covid-19 kommer från den 1 juli att kunna beställa ett vaccinationsbevis via e-tjänsten som hanteras av E-hälsomyndigheten. Tjänsten kommer under kommande veckor att kompletteras med bevis om negativa testresultat och om man tillfrisknat från covid-19.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR