Publicerad 16 april 2021
Nyhet

Krislägesavtalet aktiveras i Region Norrbotten

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Norrbotten. Anledningen till aktiveringen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Joakim Larsson och Ulf Olsson

– Region Norrbotten har uttömt alla möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Norrbotten, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom anestesi, operation och intensivvård vid Sunderby och Gällivare sjukhus, akut omhändertagande i Piteå samt på intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Sju regioner har nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län, Västerbotten, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Norrbotten.

– I krislägesavtalet är arbetsskyldigheten vidare och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på personalen kommer därmed att öka, vilket kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Det är av största vikt att medarbetarnas vila och återhämtning säkerställs så att de orkar arbeta under de tuffa förutsättningar som råder. Även med ett aktiverat krislägesavtal måste Region Norrbotten parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Region Jönköpings län
 • Region Västerbotten
 • Region Uppsala
 • Region Gävleborg
 • Region Dalarna
 • Region Norrbotten

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.