Publicerad 18 december 2021
Nyhet

Kommunerna behöver verktyg för att reglera elsparkcyklar

Transportstyrelsen har i en utredning lämnat förslag på förenklade regler för elsparkcyklar, men SKR anser att förslagen är otillräckliga och inte tar hänsyn till det kommunala perspektivet.

Anders Knape

Anders Knape

– SKR avstyrker utredningens bedömning om att det inte finns behov av en nationell definition för elsparkcyklar. För att kommunerna ska kunna reglera elsparkcyklarna är en definition av vilka fordon som inbegrips i begreppet helt nödvändig, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dagsläget saknas möjlighet för kommunerna att reglera elsparkcyklarna, utan att samtidigt ändra reglerna för privata cyklar. Därför behöver frågan om en egen fordonsdefinition för eldrivna enpersonsfordon utredas vidare.

Det är också av särskild vikt att kommunerna kan ta stöd i ordningslagen på ett ändamålsenligt sätt.

– Kommunerna behöver ges möjlighet att utöka och precisera kravet på tillstånd för uthyrning på offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter. Det är viktigt att den rättsliga praxis som nu utvecklas ger stöd för kommunerna att hantera problematiken med eldrivna enpersonsfordon på ett sådant sätt, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Prem Huq
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.