Publicerad 16 juli 2021
Nyhet

Kommundelegation med nya kriterier

Regeringen har nu beslutat om Kommundelegationen, som syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Men det är inte helt tydligt vilka åtgärder som stödet täcker.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

– Det är viktigt att delegationen så snart som möjligt informerar om vilka åtgärder som kommuner och regioner kan söka stöd för att genomföra, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Regeringens beslut innebär att ett nytt tillfälligt statsbidrag införs för kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska pröva ansökningar om att få ta del av stödet.

I regeringens beslut har två större förändringar gjorts jämfört med det remitterade förslaget.

Vilka kommuner och regioner som har rätt att göra ansökningar till delegationen har ändrats. Urvalskriteriet baseras enligt regeringens beslut på kommunernas och regionernas soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Endast om detta mått är negativt är kommunen eller regionen kvalificerad att ansöka om stöd från delegationen.

– Det nya urvalskriteriet gör att de flesta regioner är kvalificerade att ansöka om stöd. Samtidigt exkluderas vissa kommuner med ekonomiska problem, säger Annika Wallenskog.

Den andra förändring som gjorts efter det förslag som remitterats är att förordningen träder i kraft först den 1 november 2021 i stället för 1 augusti, som tidigare aviserats.

Läs vidare

Sakkunnig

Anders Folkesson
Ekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR