Publicerad 24 juni 2021
Nyhet

Justerad prognos för vaccinationer mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 går bra. Drygt sju miljoner vaccindoser har nu getts. Senaste leveransprognos innebär att alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september.

Marie Morell och Lena Hallengren

Marie Morell och Lena Hallengren

Drygt sju miljoner vaccindoser har hittills getts. En klar majoritet av personer 60 år och äldre är färdigvaccinerade. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att 75 procent av alla personer över 18 år kommer att ha fått minst en dos vaccin före utgången av juli månad.

Folkhälsomyndighetens nya bedömning är att alla vuxna kommer att ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september. Prognosen justeras framför allt mot bakgrund av leveranserna från Pfizer/BioNTech. Bolaget levererade mer än förväntat under juni, mer än enligt avtal, men återgår nu till avtalsenlig leveranstakt. Ytterligare en orsak till justeringen av prognosen är den mycket höga vaccinationstäckningen i de grupper som redan har erbjudits vaccin.

– Vaccinationerna fungerar bra i alla regioner, vaccinationsviljan är hög och vaccinationstäckningen ökar i alla delar av befolkningen. När nu leveranserna förväntas minska, så måste prognosen skjutas fram två veckor för när alla vuxna över 18 år kan ha blivit erbjudna att vaccinera sig. Regionerna fortsätter att vaccinera i den takt vaccinet levereras, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Vaccinationstäckningen i vaccinerade grupper är mycket hög i Sverige, vilket är glädjande. Det gör samtidigt att ännu fler doser går åt för varje åldersgrupp. En majoritet av alla vuxna svenskar är redan vaccinerade med en första dos och över 30 procent är fullvaccinerade, säger socialminister Lena Hallengren.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen presenterade den 1 april 2021 en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu utökat vaccination mot covid-19 till att omfatta även ungdomar som är 16–17 år samt barn från 12 år med vissa medicinska tillstånd. Denna rekommendation påverkar inte prognosdatumet, eftersom gruppen inte omfattas av prognosen. Allmän vaccination av personer 16–17 år kommer att påbörjas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef hälso- och sjukvårdssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR