Publicerad 12 februari 2021
Nyhet

Fortsatt satsning på jämställdhet och kvinnofrid

SKR fortsätter sin satsning för att stärka jämställdhets- och kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner. Det står klart sedan regeringen beslutat om ytterligare stöd.

Regeringen gav i dag besked om att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 20 miljoner kronor under 2021 för fortsatt satsning på att stärka arbetet i kommuner och regioner med jämställdhet och kvinnofrid. Beslutet innebär en fortsättning på det arbete som SKR bedrivit under åren 2018–2020.

– Kommuner och regioner har en viktig roll i att förebygga våld mot kvinnor och barn och att bidra till att kvinnor, män, flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att forma sina liv, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

Stärkt fokus på att förbygga hedersrelaterat våld

SKR planerar nu ett pilotarbete i två län, för att utveckla arbetssätt och kompetens om jämställdhet i socialtjänsten, tillsammans med den regionala stöd- och samverkansstrukturen för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS). Arbetet ska ha särskilt fokus på att förebygga hedersrelaterat våld.

– Hedersrelaterat våld är ett jämställdhetsproblem som får allvarliga konsekvenser för de som drabbas. Att stärka jämställdhetsperspektivet i hela socialtjänsten, från ledning och styrning till praktisk verksamhet, är en viktig förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ge jämställda insatser och förebygga hedersrelaterat våld, säger Arion Chryssafis.

9 miljoner kronor går till utvecklingsledare för kvinnofrid inom RSS. Det innebär att RSS kan fortsätta stödja kommunerna så som tidigare skett inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning 2018-2020.

Som en del av satsningen kommer SKR ge fortsatt stöd till socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och förskola samt till arbetsgivare i kommuner och regioner. Syftet är att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Samtidigt fortsätter SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering genom modellkonceptet, där kommuner och regioner genom erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande förbättrar sina verksamheter.

SKR:s särskilda insatser och arbete inom området jämställdhet och kvinnofrid planeras pågå 2021–2023.

Läs vidare

Sakkunnig

Love Nordenmark
Handläggare

Jenny Norén
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR