Publicerad 9 juli 2021
Nyhet

Fortsatt oförändrad prognos för vaccination mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos, som kommer var fjortonde dag, är bedömningen fortsatt att alla vuxna har erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september 2021.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19. Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Den 24 juni justerade Folkhälsomyndigheten prognosen för när alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin till den 19 september 2021. Den prognosen ligger fast.

Bakgrund

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef, hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR