Publicerad 24 februari 2021
Nyhet

Förtroendet för vården ökar kraftigt

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt i hela landet under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

Under 2020 ökade förtroendet för hälso- och sjukvården i alla regioner, visar Hälso- och sjukvårdsbarometern. 69 procent av invånarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region, en ökning med 9 procentenheter från föregående år. Ökningen sker i alla 21 regioner i landet.

– Det är väldigt glädjande att förtroendet för hälso- och sjukvården ökar så pass mycket. Det är ett kvitto på att regionerna kunnat ställa om och möta de stora vårdbehov, de frågor och den oro som uppstått under pandemin, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Resultatet bygger på en enkätundersökning där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region. Förtroendet ökar över hela landet, i alla åldrar och oavsett kön, födelseland och upplevt allmänt hälsotillstånd.

Ökad upplevelse av tillgång till vård

88 procent av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2019 års resultat.

– Förtroendet och upplevelse av tillgång till vård har ett starkt samband. Att fler invånare nu uppger att de har tillgång till den vård de behöver hänger sannolikt ihop med att förväntningar och förståelse för vården påverkats under året, säger Fredrik Lennartsson.

73 procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region. Det är små skillnader i uppfattning mellan olika åldersgrupper och även mellan kvinnor och män. Andelen med mycket eller ganska lågt förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin är 9 procent.

– Ett stort förtroendet är en viktig legitimitetsfråga för vårt hälso- och sjukvårdssystem, men är också viktigt för den som söker vård och ska följa behandlingsråd. Ett högt förtroende är alltid viktigt, men kanske ännu viktigare nu under pandemin för att invånare ska följa råd och välja att vaccinera sig, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.
Datainsamlingen för 2020 års undersökning har genomförts mellan 28 september–27 november. Sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.
Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Sofia Tullberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.