Publicerad 18 februari 2021
Nyhet

Förslag till Kommundelegation

I går skickades förslaget till Kommundelegation för kommunal ekonomi i balans på remiss till SKR.

Regeringen har anslagit en miljard kronor i bidrag till kommuner och regioner under åren 2021-2024 för att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Målgruppen för Kommundelegationen är kommuner och regioner som uppfyller minst två av följande tre kriterier: negativt balanskravsresultat eller koncernresultat minst två år mellan 2015 och 2019 och negativ soliditet år 2019.

SKR:s preliminära analys visar att ett 30-tal kommuner och en handfull regioner kvalificerar sig för bidrag.

– Vi har länge efterfrågat ett stöd till de kommuner och regioner som har svagast ekonomi. Hjälp-till-självhjälp är ett effektivt verktyg för att hantera strukturella utmaningar. Samtidigt är det viktigt att urvalskriterier och användningsområde är träffsäkert utformade, vilket SKR kommer att analysera i kommande remissvar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förbundet kommer fortlöpande informera via hemsidan om våra analyser.

Läs vidare

Sakkunnig

Anders Folkesson
Ekonom

Pressjour

Kontakt

Kontakta SKR