Publicerad 28 juni 2021
Nyhet

Erfarenheten styr upplevelsen av det politiska uppdraget

Kommunstyrelseordföranden upplever att de har ett stimulerande och tidskrävande uppdrag. Känslan av utsatthet och ensamhet är också vanlig. Det är några av slutsatserna från SKR:s enkät.

Anders Knape

Anders Knape

En av de viktigaste variablerna för både känslan av utsatthet och stressnivå verkar vara hur lång erfarenheten är av det politiska uppdraget. Det framgår av enkäten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som cirka 70 procent av 290 kommunstyrelseordföranden och 21 regionstyrelseordföranden har svarat på, om upplevelsen av sitt uppdrag och sin arbetsmiljö. Resultaten har därefter analyserats av Johan Wänström, forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Erfarna ordföranden är mindre stressade

Något som är tydligt är att de som har varit kommunstyrelseordföranden under lång tid känner sig mindre stressade och verkar ha lättare att hantera utsattheten av hat, hot och våld. Samtidigt har mer än hälften av alla ordföranden i studien mindre än fem års erfarenhet från uppdraget.

– Enkäten ger oss en tydligare bild av hur det är att ha uppdraget som kommunens eller regionens högst ansvarig politiker. Det ger oss ett betydelsefullt underlag i hur SKR kan bidra med att stödja kommuner och regioners ledande förtroendevalda, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Hot och hat är vanligare i stora kommuner

I enkäten ställdes bland annat frågor om arbetsbelastning, stöd i uppdraget, behov av utveckling samt förekomsten av hat och hot. Enkätsvaren har analyserats utifrån om kommunstorlek, erfarenhet och kön har betydelse för upplevelsen av uppdraget.

Det visar sig bland annat att hat och hot mot kommunstyrelseordföranden förekommer i högre utsträckning i större kommuner, men att följderna av att bli utsatt är mer påtagliga i mindre kommuner.

– Det kan bero på att det är svårare att vara anonym som politiker i en mindre kommun, där du till exempel riskerar att stöta ihop med någon som hotat dig i den lokala butiken eller på kvällspromenaden, säger Johan Wänström, forskare på Linköpings universitet.

Uppdraget upplevs som tidskrävande

Under en genomsnittlig vecka lägger en stor majoritet av både kommunstyrelse- och regionstyrelseordföranden minst 50 timmar på sitt uppdrag. Kvinnor och män upplever ungefär samma nivå av stress i uppdraget och oberoende av kommunstorlek. Däremot visade det sig, något förvånande, att ordföranden i ett majoritetsstyre upplever mer stress än de som sitter i ett minoritetsstyre.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Lindgren
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.