Publicerad 14 januari 2022
Nyhet

Bra med översyn av regler om eget boende

En utredare ska se över hur lagen om eget boende ska kunna avvecklas. För att få långsiktigt positiva effekter behöver utredningen ha ett brett perspektiv.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Regeringen meddelade häromdagen att utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande får ett tilläggsdirektiv för att se över hur eget boende för asylsökande (ebo) kan avvecklas. Till exempel genom att avskaffa dagersättning för asylsökande i ebo.

SKR instämmer med regeringen att ebo-reglerna har bidragit till ojämn fördelning av mottagandet, ökad segregation och sociala konsekvenser för enskilda och samhället.

SKR har tidigare framfört att begränsningar av ebo måste kombineras med åtgärder i asylmottagandet och etableringen efter uppehållstillstånd.

– Asylmottagandet måste hänga ihop med vad som händer efter asylprocessen. Hur och var Migrationsverkets boenden organiseras, liksom bosättning och etableringsinsatser efter uppehållstillstånd, är också viktiga delar för att få bättre fördelning och integration på längre sikt, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med utredningen så att våra medlemmars behov beaktas, säger Monica Sonde.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR