Publicerad 6 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap

Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap har gjorts årligen sedan 2016. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR.

Tidigare års resultat (från 2019 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap 2016–2019, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset