Publicerad 7 april 2021

Material inför undersökning

Nedan finns material inför årets brukarundersökning till placerade barn och unga 2020.

Vägledningen innehåller praktisk information inför och vid genomförandet.

Vägledning för genomförande av brukarundersökning till placerade barn och unga 2020 (PDF)

Informationsmaterial som kommuner kan använda för att informera både personal och ungdomar. Materialet är i word-format och kan anpassas efter respektive avsändare.

Affisch om undersökningen (Word)

Information om undersökningen till personal, uppdragstagare (Word)

Information om undersökningen till ungdomar i HVB, stödboende (Word)

Information om undersökningen till ungdomar i jourhem, familjehem (Word)

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset