Publicerad 6 april 2021

Material inför undersökning

Nedan finns material inför årets brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation.

Vägledningen innehåller praktisk information inför och vid genomförandet. Enkäten finns översatt till sex språk, som kan skrivas ut och användas som stöd vid ifyllandet av enkäten. Affischen kan användas för att sprida information i verksamheten om brukarundersökningen.

Vägledning för att genomföra undersökningen 2019 (PDF)

Enkätfrågor 2019 på svenska (PDF)

Enkätfrågor - arabiska (PDF)

Enkätfrågor - dari (PDF)

Enkätfrågor - engelska (PDF)

Enkätfrågor - pashto (PDF)

Enkätfrågor - somaliska (PDF)

Enkätfrågor - tigrinia (PDF)

Affisch för spridning av information om undersökningen (Word)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset