Publicerad 24 juni 2021

Brukarundersökning, ensamkommandes boendesituation

Mottagandet av asylsökande och nyanlända ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt de senaste åren. 2020 kommer SKR därför att inleda arbetet med en utökad undersökning som omfattar även övriga unga i dygnsvård.

2019 års undersökning

Som tidigare år var cirka nittio procent av de brukare som svarade på 2019 års brukarundersökning pojkar, och precis som tidigare har över åttio procent uppehållstillstånd och har varit i Sverige mer än två år. Även i årets undersökning var det ungefär åttio procent av de svarande som uppgav att de känner sig mycket eller ganska trygga och trivs i sitt boende. Det brukarna är minst nöjda med är stödet de får för att hålla kontakt med familj/släkt, även detta i linje med tidigare års undersökningar.

15 kommuner genomförde undersökningen 2019. Något totalresultat presenteras inte för årets undersökning på grund av det begränsade urvalet kommuner, enheter och brukare. Resultaten som kommuniceras på kommun- och enhetsnivå utgör underlag för strukturerad verksamhetsutveckling för förbättringsarbete och för att stärka kvaliteten i den egna organisationen.

Utökad brukarundersökning 2020

2019 var sista året som brukarundersökningen om ensamkommande barn och ungas boendesituation genomfördes i denna form. Det minskade mottagandet av asylsökande och nyanlända barn gör att många kommuner inte längre har särskilda boenden för ensamkommande. 2020 planerar SKR därför att utveckla en ny brukarundersökning om unga i dygnsvård, inklusive ensamkommande barn och unga. Mer information om detta kommer senare.

Anmälan öppen till brukarundersökningar 2020

Från den 15 april är det möjligt att anmäla deltagande i årets brukarundersökningar.

Anmäl deltagande

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset