Publicerad 7 april 2021

Brukarundersökningar 2020, anmäl deltagande

Från den 15 april kan du anmäla deltagande i 2020 års brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Nytt för i år är att undersökningarna genomförs med en ny tjänst från Enkätfabriken.

Anmäl deltagande, Enkätfabriken

Via tjänsten från Enkätfabriken kan du bland annat:

  • registrera bakgrunds- och kontaktinformation inför undersökningarna
  • genomföra undersökningarna med hjälp av webbenkätverktyg eller pappersenkäter
  • ta del av resultatet från undersökningarna.

Där hittar du också prislista för tjänster kopplade till brukarundersökningarna samt demoenkäter och manualer för hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande fungerar.

Observera att brukarundersökningarna i år kommer att genomföras två veckor senare än vanligt, det vill säga under perionden 14 september till och med 6 november.

Tidplan för SKR:s nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten 2020 (PDF) Pdf, 44 kB.

Demoenkäter

Genom demoenkäterna i portalen har brukare och personal möjlighet att se och lära sig hur webbenkätverktyget fungerar, liksom vilken typ av frågor som ställs och hur omfattande de är.

Funktioner

För de undersökningar som finns översatta till andra språk kan brukarna välja vilket språk de vill besvara enkäten på. Inom funktionshinderområdet kommer frågor och svarsalternativ att läsas upp och brukarna kan välja att besvara enkäten i text eller med pictogram.

Kommuner och verksamheter har möjlighet att lägga till upp till fem egna, lokala frågor, som en tilläggstjänst. Också andra tilläggstjänster finns, som registrering av svar från pappersenkäter, översättning av enkäter till flera språk, widgit eller tecken som stöd.

Priser

Grundpriset för undersökningstjänsten är 6,50 kr per anmäld brukare i undersökningarna. Därutöver är det möjligt att köpa tilläggstjänster.

För de kommuner som inte har antagit SKR:s rekommendation om gemensam finansiering av socialtjänstens kunskapsstyrning tillkommer utöver grundpriset en kostnad om 0,40 kr/kommuninvånare för att delta i brukarundersökningarna.

Prislista (PDF) Pdf, 481 kB.

Fakta

Från och med år 2020 är det Enkätfabriken som levererar tjänsten för brukarundersökningar inom socialtjänsten, en webbportal för anmälan om deltagande, förberedelser för att genomföra årets brukarundersökningar samt beställning av eventuella tilläggstjänster.

Samma tjänst kommer att användas för alla de brukarundersökningar som SKR samordnar och stöttar kommuner och verksamheter med att genomföra.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset