Publicerad 13 april 2021

Elevundersökning

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever där elever i årskurs 5 och 8 har svarat på frågor om skolan och undervisningen.

Rapporten Elevernas syn på skolan (PDF)

Enkätfrågorna har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och några kommuner. De sju frågorna är tänkta att användas i kommunernas egna brukarundersökningar, om kommunerna så vill. Frågorna har karaktären av ”portalfrågor”, under vilka kommunen kan välja att ha mer detaljerade frågor. Kommunerna kan sedan välja att rapportera in svaren till SKL. För läsåret 2013/2014 har 203 av 290 kommuner gjort det.

Enkäten mäter hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra. Resultatet ger ett bredare och djupare perspektiv på skolans innehåll och uppdrag än om vi enbart tittar på kunskapsresultaten.

Enkäten är således tänkt att kompletta de kunskapsindikatorer som publiceras i Öppna jämförelser – grundskola varje vår. I år väljer vi att även redovisa enkätresultaten separat i syfte att ge snabbare återkoppling till huvudmännen.

SKL rankar kommunerna efter deras resultat. Fullständig rankinglista med samtliga deltagande kommuner på samtliga frågor hittar du i Excel-filerna.

Sammanställning av elevenkäten (Excel-2010)

Sammanställning av elevenkäten uppdelad på kön (Excel-2010)

Sammanställning av elevenkäten uppdelad på län (Excel-2010)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset