Publicerad 7 april 2021

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser för förskola och grund- och gymnasieskolan.

Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter för grundskolan (nytt fönster)Kommunrapporter för gymnasieskolan (nytt fönster)Kommunrapporter för förskola (nytt fönster)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset