Publicerad 7 april 2021

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser för förskola och grund- och gymnasieskolan.

Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter för grundskolan (nytt fönster)Kommunrapporter för gymnasieskolan (nytt fönster)Kommunrapporter för förskola (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR