Publicerad 7 april 2021

Samverkan med Socialstyrelsen

SKL och Socialstyrelsen samverkar från och med hösten 2009 kring Öppna jämförelser inom socialtjänsten. Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Syftet med Öppna jämförelser är att bidra till att utveckla och
förbättra kvalitet och effektivitet inom socialtjänstens verksamheter,
och därigenom skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik.

Öppna jämförelser på Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR