Publicerad 23 april 2021

Öppna jämförelser publiceringskalender

Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för.

Publiceringskalender 2021

Publiceringskalender 2021 Öppna Jämförelser
DatumÄmneMålgruppÄgarskap
JanuariKKiK 2020KommunSKR, Rådet för
kommunala analyser
11 februariTrygghet och
säkerhet 2020
Kommun
SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MarsGymnasieskolanKommunSKR
22 aprilInsikt - företagsklimatKommunSKR
JuniHälso- och sjuk-vårdsrapportenRegionSKR
NovemberMiljöarbete i
regioner
RegionSKR
DecemberGrundskolaKommunSKR
DecemberBrukarundersökning funktionshinder-
området
KommunSKR
DecemberBrukarundersökning
IFO
KommunSKR
DecemberBrukarundersökning ungdomar i dygnsvårdKommunSKR
DecemberTrygghet och säkerhet 2021KommunSKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Januari 2022KKiK 2021KommunSKR, Rådet för kommunala analyser

Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samverkanspart, se publiceringskalendern nedan.

Publiceringskalender, Socialstyrelsen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset