Publicerad 7 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser missbruksvård

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård har gjorts årligen sedan 2010. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR.

Tidigare års resultat (från 2019 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård (2016-2019), Socialstyrelsen

Några resultat 2019

  • Andelen kommuner som använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld har successivt ökat sedan indikatorn infördes, från 74 procent 2017 till 84 procent 2019.
  • Andelen kommuner med en aktuell rutin för personalens agerande vid indikation på att en vuxen utsatts för våld är 55 procent 2019, vilket är samma nivå som föregående år.
  • En ny indikator visar att 93 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats förutom återfallsprevention.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset