Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser: miljöarbetet i regionerna 2020

Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel ökar.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2020 i regionerna

Skillnaderna mellan regionerna är dock stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar.

Årets temadel presenterar regionernas gemensamma satsning på miljökrav i upphandling. Fokus på förbrukningsmaterial och harmoniserade krav bidrar där till snabbare resultat.

En översikt görs över regionernas klimatberäkningar som ett viktigt verktyg för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Även på flera av dessa områden syns förbättringar.

För rapportens sex indikatorer presenteras både resultat och framgångsfaktorer med exempel.

Resultat i korthet 2009–2019

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 27 procent
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 45 procent
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 91 procent
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 14 procent
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 58 procent.

På avfallsområdet syns en något ökad andel återvinning till 28 procent, medan de totala avfallsmängderna har ökat sedan 2014. Arbetet med kemiska produkter har i flera fall lett till utbyte av hälsofarliga ämnen och minskad exponering.

Skillnaderna i miljöprestanda beror till stor del på olika ambition och mål i regionernas miljöarbete. Men de speglar även skillnader i geografiska förutsättningar och verksamheternas omfattning.

Jämförelsen publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Hitta din regions resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region.

Hitta din regions resultat i Kolada, direktlänk ÖJ miljöarbete (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset