Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser - motverka hemlöshet 2020

Resultaten visar bland annat en fortsatt ökning av andel kommuner som arbetar med uppsökande verksamhet för personer som riskerar att förlora sitt boende. I år är det 62 procent som gör det, jämfört med 55 procent 2018.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Öppna jämförelser hemlöshet genomförs vartannat år sedan 2012.

I årets undersökning finns en ny indikator om kartläggning av personer i kommunen som befinner sig i en hemlöshetssituation och varit i kontakt med socialtjänstens verksamheter. 39 procent av kommunerna har genomfört en sådan kartläggning de senaste två åren.

Några resultat från årets jämförelser

62 procent av kommunerna arbetar med uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende. Det är en ökning med sju procentenheter sedan 2018, vilket är positivt.

Fler kommuner har också överenskommelser om samverkan med bostadsföretag och hyresvärdar, både på en övergripande nivå och i individärenden. 41 procent har en överenskommelse på övergripande nivå (34 procent 2018) och 31 procent gällande individärenden (30 procent 2018).

Ny indikator 2020

En ny indikator för 2020 är andel kommuner och stadsdelar som någon gång de senaste två åren kartlagt hur många invånare som befinner sig i akut hemlöshet och som varit i kontakt med socialtjänsten. 39 procent av kommunerna uppger i årets undersökning att de gjort en sådan kartläggning.

Förbättringsområden

Färre kommuner erbjuder Vårdkedja och Bostad först, som är två metoder Socialstyrelsen rekommenderar och som har god effekt. 20 procent av kommunerna uppger att de arbetar med Bostad först (jämfört med 22 procent 2018) och 33 procent med Vårdkedja (37 procent 2018).

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ hemlöshet (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för hemlöshet besvarades av 95 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

  Läs vidare

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset