Publicerad 7 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård har presenterats årligen sedan 2006 och görs i samverkan med Socialstyrelsen.

2019

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT)

Grunddata till rapporten (Excel)

2018

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 – öppna jämförelser

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT)

Grunddata till rapporten (Excel)

2014

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 1

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 2

Bilagor och data

Bilagor, datafiler och diagram till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2014

Öppna jämförelser i överblick 2014 med indexberäkningar 2014 (PDF)

Öppna jämförelser cancersjukvård 2014

2013

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2013

Temperaturen på den svenska vården - resultat i korthet från öppna jämförelser 2013 (PDF, nytt fönster)

Öppna jämförelser i överblick 2013 (PDF, nytt fönster)

Diagram

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF)

Bilaga 3: Landstingsprofiler (Excel 2010)

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010)

Landstingsdata inklusive fler mätperioder än huvudrapporten (Excel 2010)

Sjukhusdata (Excel 2010)

2012

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2012

Rättningsblad till huvudrapporten (PDF)

Rapporten Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF)

Bilaga 2: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting (PDF)

Bilaga 3: Landstingsprofil (Excel 2010)

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010)

Landstingsdata 2012 (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel 2010)

Sjukhusdata 2012 (Excel 2010)

Alla diagram samt ett pdf-bildspel per område (Zip, 21 MB)

Index för Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser i överblick

Bildspel med diagram (PPT)

2011

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2011

Bilagor och datafiler

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF)

Bilaga 2/1: Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister (PDF)

Bilaga 2/2: Täckningsgradsjämförelser: dataunderlag och diagram per landsting (Excel 97)

Bilaga 3: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting

Bilaga 4: Landstingsprofil jämförelse mot riket (Excel)

Data i listformat Landstingsdata (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel 97)

Sjukhusdata (Excel 97)

2010

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2010

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF)

Bilaga 2: Täckningsgradsjämförelser (PDF)

Bilaga 4: Landstingsprofiler (Excel 97)

Landstingsdata (Excel 97)

Sjukhusdata (Excel 97)

2009

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2009

Bilagor 1-3 (PDF)

Landstings- och sjukhusdata (Excel 97)

Resultatöversikt (PDF)

2008

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2008

Metodstudie baserat på Öppna jämförelser 2006–2008

Bilagor och data

Bilaga 1–3 (PDF)

Bilaga 4: landstingsprofiler (PDF)

Resultatöversikt (PDF)

Patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader (PDF)

2007

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2007

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser (PDF)

Bilaga 2: Landstingsprofiler (PDF)

Bilaga 3: Vårdkonsumtion urval av operationer/åtgärder (PDF)

Översikststablå i Excel över alla resultat i Öppna jämförelser (Excel 97)

Resultatöversikt (PDF)

2006

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2006

Uppföljningsrapport för öppna jämförelser från 2006 (PDF)

Bilagor och data

Bilaga 1: Indikatorbeskrivning (PDF)

Bilaga 2: Landstingsprofiler (PDF)

Bilaga 3: Datakvalitet m m (PDF)

Presentation av Öppna Jämförelser (PDF)

Rapportens diagram (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset