Publicerad 8 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd har gjorts årligen sedan 2011. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR.

Tidigare års resultat (enkät- respektive registerdata, från 2019 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2016-2019, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset