Publicerad 8 april 2021

Effektivitet och produktivitet

Här finns ett antal nyckeltal som den enskilda kommunen kan använda för att jämföra och analysera effektivitet och produktivitet i verksamheten.

Nyckeltal om effektivitet, RKA

Nyckeltalssamlingarna återspeglar kvalitet, kostnader och volymer inom några av de större verksamhetsområden. För kommunerna finns nyckeltal för på utbildnings- samt stöd- och omsorgsområdet. För regionerna rör nyckeltalen hälso- och sjukvård.

Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser och analyserar för att utveckla den egna verksamheten. De ska också erbjuda underlag till beslut och lokala prioriteringar, för att kunna öka effektiviteten.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltalen, på uppdrag av Finansdepartementet. SKR samt ett trettiotal kommuner respektive alla regioner har varit delaktiga i projektet.

Stöd och hjälp

Det finns en vägledning för kommuner respektive för regioner med stöd i hur man använder och tolkar nyckeltalen. För kommuner finns också en rapport med analyser framtagen av RKA. En motsvarande rapport för regioner kommer senare i vår. Rapporterna ska återkomma årligen.

SKR ger stöd för arbetet med produktivitet bland annat utbildningar.

Kurs, våren 2021: Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset