Publicerad 6 april 2021

Öppna jämförelser 2019 av vård och omsorg om äldre

Socialstyrelsen ansvarar för och publicerar 2019 års Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. I år presenteras resultaten i form av ett indikatorset som redovisas på kommun-, läns- och riksnivå.

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2019, Socialstyrelsen

Resultaten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommunerna och länen, och det finns skillnader mellan kvinnor och män på de flesta av indikatorerna. Det behövs analyser lokalt och regionalt för att förstå de bakomliggande orsakerna till skillnaderna.

Bakgrund

Indikatorsetet Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2019 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och regioner samt från äldre med hemtjänst eller särskilt boende. Syftet med Öppna jämförelser är bland annat att skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre samt att bidra till förbättring och lärande.

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre var mellan åren 2010 och 2017 ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och publicerades då i en rapport samt i Kolada. Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre har publicerats årligen sedan 2007. Socialstyrelsen ansvarar för framtagande av 2019 års resultat.

Läs vidare

Tjänster

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset