Publicerad 27 april 2021

Våra företag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag.

Organisationsschema SKR-koncernen

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag – koncernen. Se ägarandelar för varje bolag i organisationsskissen.

Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges i uppdrag från SKR:s kongress samt i SKR:s verksamhetsplan. SKR Företag AB:s styrelse består av ledamöterna i SKR:s arbetsutskott.

Vd i SKR Företag AB är Lena Dahl.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset