Publicerad 15 november 2021

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Promemorian tar i huvudsak upp en beskrivning av regeringens inriktning för den arbetsmarknads-politiska verksamhetens reformering, utan skarpa förslag vad gäller till exempel reglering eller styrning av Arbetsförmedlingen eller tydliga besked om kommunernas roll. De lagförslag som tas upp gäller utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer kunna ske mer effektivt.

Ladda ner remissvar (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset