Publicerad 9 juni 2017

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR