Publicerad 17 november 2017

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR