Publicerad 20 april 2018

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR