Publicerad 17 december 2018

Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR