Publicerad 21 april 2021

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Sveriges Kommuner och Regioner instämmer i stora delar av
Valideringsdelegationens förslag om sammanhållen reglering, organisering och
kunskapsutveckling kring validering.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset