Publicerad 26 september 2021

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. I promemorian presenteras förslag som tar sikte på en eventuell användning av vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd i såväl steg 3, dvs. när det finns deltagartak, som i steg 4 när deltagartaken tagits bort och flera andra restriktioner har lättats.

Förslaget är en beredskapsåtgärd men innebär om det kommer aktualiseras ett strategiskt vägval i hanteringen av icke-vaccinerade i Sverige. SKR kan som organisation lyfta många aspekter i denna komplexa fråga så väl smittskydd som demokratiaspekter, men även juridiska och de rent praktiska.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset