Publicerad 15 oktober 2021

VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41

SKR noterar att det idag saknas en grund för rätt till ersättning med tillhörande ledighetsrätt kopplat till situationer där föräldrar till barn med en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver närvara i förskola, skola mm. i samband med att personal introduceras i barnets behov. Eftersom föräldrars närvaro ofta är önskvärd i
dessa situationer, inte minst som stöd till barnet och/eller personalen, ställer sig SKR positiva till utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset