Publicerad 17 september 2021

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågor om en skärpt reglering för utvisning på grund av brott, att stärka skyddet mot utvisning för vissa brottsoffer och en översyn av reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott.

Kansliets förslag är att begränsa yttrandet till den del som avser skydd mot utvisning för brottsoffer. Förbundet ställer sig tveksamt till förslaget att socialnämnden ska ges behörighet att ansöka om uppehållstillstånd för vissa brottsoffer och anser att konsekvensanalysen i denna del behöver kompletteras.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset