Publicerad 16 mars 2018

Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR