Publicerad 11 oktober 2016

Utpekande av områden av riksintressen för friluftslivet inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR