Publicerad 13 oktober 2017

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR