Publicerad 2 september 2016

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR