Publicerad 12 oktober 2018

Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR