Publicerad 18 april 2021

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR