Publicerad 23 april 2021

Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om vilka kommuner och regioner som ska vara behöriga att söka bidrag från den så kallade Kommundelegationen, för vilka åtgärder som bidrag ska ges och formerna för detta.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset