Publicerad 18 april 2021

Tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR