Publicerad 21 april 2021

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att individer i vissa
angivna riskgrupper som tillfälligt avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas
av sjukdomen covid-19 ska få rätt till en förmån inom socialförsäkringen. I
remissyttrandet lämnar förbundet dock fem synpunkter på förslaget.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset