Publicerad 18 april 2021

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 24 april 2020 beslutat att för sin del godkänna förslaget till tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende den redan ingångna överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, samt att i en skrivelse informera regionerna om tilläggsöverenskommelsen.

Ladda ned överenskommelsen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR