Publicerad 1 april 2021

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Sammanhållen, jämlik och personcentrerad graviditetsvårdkedja samt tillgänglig och jämlik eftervård, 2021-2022

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna förslag till överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Tilläggsöverenskommelse med staten om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset